Ogłoszenia duszpasterskie 27.09.2020

Ogłoszenia duszpasterskie 27.09. – 4.10.2020

Ten, kto postępuje według prawa i sprawiedliwości, zachowa duszę swoją przy życiu.

Dziś zbiórka do puszek na pomoc uchodźcom w spalonym obozie na wyspie Lesbos. O godz. 17:00 nieszpory niedzielne.

Uwaga kandydaci do bierzmowania. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej 2020 roku udzielony zostanie w piątek 9. października podczas mszy św. wizytacyjnej o godz. 17:30. Msza św. przygotowawcza w czwartek 1. października o godz. 17:30.

Prywatna modlitwa różańcowa o ustanie epidemii codziennie o godz. 20:30.

We wrześniu od poniedziałku do środy o godz. 20:00-21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu w int. Rodzin Parafii z prośbą o odnowę wiary i o ducha miłości wzajemnej.

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 16:00 spotkanie ministrantów i Marianek.

W czwartek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:30 msza św. z homilią i komunią św. pod dwiema Postaciami. Zapraszamy na tę mszę św. tegorocznych kandydatów do bierzmowania. O godz. 20:00-21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.

Modlitwa różańcowa w październiku codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, w soboty i niedziele o godz. 17:00.

W piątek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej. O godz. 17:30 msza św. z homilią.

W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. O godz. 7:00 msza św. w int. Róż Różańcowych a następnie modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic. Od godz. 8:00 odwiedziny chorych. O godz. 17:00 Transitus, nabożeństwo pamiątki śmierci św. Franciszka. Zapraszamy do wspólnej modlitwy członków FZŚ, RMF oraz sympatyków św. Franciszka.

W przyszłą niedzielę przypada uroczystość św. Ojca Franciszka z Asyżu. Msza św. w int. franciszkanów z Gliwic o godz. 11:30. Zapraszamy członków FZŚ i RMF. O godz. 16:30 przed kościołem błogosławieństwo zwierząt i ich opiekunów.

Dziękujemy za ofiary złożone na witraże. W sierpniu zebrano na ten cel 2533 zł, a we wrześniu 2548 zł.

Polecamy Gazetkę Parafialną.

Wszyscy jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana i przechodniami na tym świecie. Módlmy się i pamiętajmy o tych, którzy nie mają swojego miejsca i domu z powodu wojen, niepokojów i nienawiści.

Intencje mszalne 27.09.-4.10.2020

27.09.2020 Niedziela – Dwudziesta Szósta Zwykła

8:00 Zofię Ogrodniczek – gregorianka (27).

Konc.     Za ++ Beatę i Kazimierza Błaszków w rocznice ich śmierci.

10:00 Za ++ Józefę, Antoniego i Mieczysławę Kucharskich.

Konc.     Za ++ Hildegardę i Rudolfa Pawlik.

11:30 W int. dziękczynnej za tegoroczne plony oraz za dar wszelkiej ludzkiej pracy z prośbą, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego.

Konc.     W int. Doroty Guźniczak w ok. 1. rocz. urodzin, jej rodziców, chrzestnych i całej rodziny z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.

Konc.     Za + Iwonę Przykutę w rocz. śmierci.

Sakrament chrztu św.: Lena Gałan, Marcel Mazur, Alicja Ździebło.

17:30 Za + Danutę Fortunę – gregorianka (17).

28.09.2020 Poniedziałek – Wspomnienie św. Wacława, męczennika

7:00 W int. Doroty i jej dziecka o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i obronę przed wszelkim złem.

Konc.     Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (28).

Konc.     Za + Danutę Fortunę – gregorianka (18).

17:30 W int. Katarzyny Legierskiej z ok. 6. rocz. urodzin i chrztu św. z prośbą o potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.

29.09.2020 Wtorek – Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

7:00 W int. Moniki i jej dziecka o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i obronę przed wszelkim złem.

Konc.     Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (29).

Konc.     Za + Danutę Fortunę – gregorianka (19).

17:30 W int. Łukasza Switalla z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski.

Konc.     Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i Matki Kościoła w int. Ojczyzny i Kościoła oraz za żyjących i ++ ofiarodawców.

30.09.2020 Środa – Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (30).

Konc.     Za + Danutę Fortunę – gregorianka (20).

17:30 Za ++ Gintera Prudło na pamiątkę urodzin, żonę Otylię, rodziców, teściów i rodzeństwo z obu stron.

Konc.     Za + Eleonorę Janas – int. od sąsiadów.

1.10.2020 Czwartek – Pierwszy miesiąca – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

7:00 W int. Moniki i jej dziecka o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i obronę przed wszelkim złem.

Konc.     Za + Danutę Fortunę – gregorianka (21).

17:30 W int. naszych biskupów, kapłanów i osób życia konsekrowanego o świętość dla nich, o liczne i święte powołania do służby w Kościele oraz o wieczną radość dla zmarłych – int. od Róż Różańcowych.

Konc.     Za ++ rodziców Wiesławę i Władysława Figiel o łaskę nieba.

Konc.     Za + Karolinę Wrzesień – int. od znajomych.

Konc.     Za + Marzenę Skowron – int. od uczestników pogrzebu.

2.10.2020 Piątek – Pierwszy miesiąca – Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów

7:00 Za + Danutę Fortunę – gregorianka (22).

17:30 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata, parafii i nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych.

Konc.     Za + Krystynę Szubińską w 6 miesięcy po śmierci.

Konc.     W int. zbiorowej:

        W int. błagalnej z prośbą o dobre środowisko wzrastania dzieci i uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki ich dotykają – int. od Róż Różańcowych Rodziców za Dzieci.

        W int. dzieci Ireny i Michała Izydorczyk o światło i dary Ducha Świętego.

        W int. Zuzanny z prośbą o łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla niej i dla jej rodziców.

        W pewnej Bogu znanej intencji.

3.10.2020 Sobota – Pierwsza miesiąca – Dzień powszedni

7:00 W int. członków Róż Różańcowych i ich rodzin, za ++ o wieczną chwałę oraz na wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za krzywdy i zniewagi – int. od Róż Różańcowych.

Konc.     Za + Danutę Fortunę – gregorianka (23).

17:30 Za ++ córkę Anitę Piłat w 15. rocz. śmierci, Marię i Mariana Mazur, Stanisławę i Bronisława Giec oraz Julię Szykułę.

Konc.     Za + Karolinę Wrzesień – int. od znajomych.

4.10.2020 Niedziela – Uroczystość św. Ojca Franciszka z Asyżu, diakona, założyciela trzech Zakonówa

8:00 Za + Danutę Fortunę – gregorianka (24).

10:00 W int. Wacława Krzep z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośba o błogosławieństwo Boże i zdrowie (Te Deum) oraz za ++ Bogdana Krzep i Hieronima Kubica

Konc.     Za + żonę, mamę i babcię Danielę Matkowską w 2. rocznicę śmierci z prośbą o łaskę nieba dla niej.

11:30 Ku czci św. Ojca Franciszka w int. Wspólnoty Franciszkanów z Gliwic oraz członków FZŚ z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i wytrwanie w powołaniu zakonnym.

Konc.     W int. Barbary Kranz z ok. 60. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie.

Konc.     Za ++ rodziców Reginę i Zenobiusza Sysków.

17:30 W int. wnuczki Pauliny Dymowskiej z ok. 20. rocz. urodzin z prośbą o łaski Boże i dary Ducha Świętego na dalszą drogę życia.

Ogłoszenia duszpasterskie 20.09.2020

Ogłoszenia duszpasterskie 20-27.09.2020

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!

Dziś zbiórka do puszek na witraże. O godz. 17:00 nieszpory niedzielne.

Uwaga kandydaci do bierzmowania. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej 2020 roku udzielony zostanie w piątek 9. października podczas mszy św. o godz. 17:30. Kandydaci ochrzczeni poza naszą parafią zobowiązani są pilnie dostarczyć świadectwo chrztu św. Spotkanie organizacyjne dla kandydatów z adoracją Najświętszego Sakramentu w czwartek o godz. 19:30.

Zdjęcia z uroczystości Pierwszej Komunii Świętej są do pobrania na stronie www.franciszkaniegliwice.pl

Prywatna modlitwa różańcowa o ustanie epidemii codziennie o godz. 20:30.

We wrześniu od poniedziałku do piątku o godz. 20:00-21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu w int. Rodzin Parafii z prośbą o odnowę wiary i o ducha miłości wzajemnej. W czwartek o godz. 20:40 modlitwa różańcowa.

We wtorek o godz. 18:00 w klasztorze spotkanie Rady Parafialnej. W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia wizytacji biskupiej bardzo prosimy wszystkich członków o przybycie.

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 16:00 spotkanie ministrantów i Marianek.

W piątek o godz. 18:00 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. O godz. 18:30 spotkanie dla rodziców dzieci Pierwszej Komunii Świętej roku 2021.

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. O godz. 18:30 w ogrodzie klasztornym parafialne zbieranie i pieczenie kartofli.

W przyszłą niedzielę dziękować będziemy za tegoroczne urodzaje oraz za wszelką pracę ludzką. Msza św. w tej intencji o godz. 11:30.

Polecamy Gazetkę Parafialną.

Niech Bóg nam błogosławi i niech nas strzeże na wszystkich drogach i w każdym dobrym dziele.