Ogłoszenia duszpasterskie 17.3.2019

Ogłoszenia duszpasterskie 17-24.3.2019

Bracia umiłowani trwajcie mocno w Panu!

Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego.

Dziś dzień modlitw za misje Kościoła i solidarności z misjonarzami. Gościmy s. M. Gizelę, służebniczkę, prowincjalną referentkę d.s. misji wraz z wolontariuszami misyjnymi, którzy pod chórem rozprowadzają kartki świąteczne. Dowolne ofiary złożone przy tej okazji są przeznaczone na seminarium misyjne na Madagaskarze. Dziś również zbiórka do puszek na witraże do naszego kościoła. O godz. 16:00 druga nauka dla narzeczonych. O godz. 16:45 Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym.

W okresie Wielkiego Postu od poniedziałku do piątku o godz. 9:00 dodatkowa msza św. recytowana. Zachęcamy do pobożności Eucharystycznej w tym szczególnym czasie. czytaj wiecej »

Intencje mszalne 17-24.3.2019

Intencje mszalne 17-24.3.2019

17.3.2019 Niedziela – Druga Wielkiego Postu

8:00 Za ++ Marię i Andrzeja oraz z rodzin Szuper, Bem i Klimek.

Konc. Za ++ Marię Szostak, rodziców Antoniego i Stefanię Szostak, brata Stanisława, matkę chrzestną Sabinę Sławecką, teściów Stanisławę i Piotra Łanowy, szwagra Władysława, szwagierkę Wiesławę Łanowy i pokrewieństwo z obu stron

10:00 W int. Anny z ok. 18. rocz. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski w dorosłym życiu.

Konc. Za + żonę, mamę, babcię i prababcię Danielę Matkowską w rocznicę urodzin o wieczny pokój jej duszy. czytaj wiecej »