Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 2012

Dnia 8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Podczas mszy św. o godz. 9:00 grupa Dzieci Maryi odnowiła przyrzeczenia oddania się Matce Bożej. Każda z dziewcząt otrzymała cudowny medalik zawieszony na kolorowej wstążce. Jej kolor odpowiada poszczególnym szczeblom formacji, co w przypadku naszych Marianek zostało uporządkowane. Kilka z dziewcząt nie mogło uczestniczyć w naszej uroczystości ponieważ jako katechumeni – przygotowujący się do sakramentu bierzmowania, biorą one udział w rekolekcjach organizowanych w Górze św. Anny.

We mszy św. uczestniczyły także miejscowe siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, parafialna Rodzina Misji Niepokalanej oraz liczni wierni. Wszyscy oni mieli okazję otrzymać cudowny medalik, którego znaczenie i moc przybliżono w homilii.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.