Ogłoszenia duszpasterskie 4.11.2018

Ogłoszenia duszpasterskie 4-11.11.2018

Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.

Dziś gościmy ks. Pawła Antosiaka z Dzieła Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dziękujemy za wygłoszoną homilię. Przed kościołem zbiórka do puszek na chrześcijan prześladowanych w Pakistanie. O godz. 16:00 w salkach katechetycznych prelekcja na temat prześladowań chrześcijan na świecie. Serdecznie zapraszamy.

Do czwartku 8. listopada włącznie o godz. 17:00 modlitwa za zmarłych poleconych w wypominkach a następnie msza św. w tej intencji. Do czwartku można polecać zmarłych do modlitwy. Dziękujemy za już złożone Wypominki i ofiary. W tych dniach wierni w stanie łaski uświęcającej, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, choćby tylko w myśli, zyskują odpust zupełny.

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna, o godz. 16:00 spotkanie dla ministrantów i Dzieci Maryi. O godz. 19:00 spotkanie Bractwa Pisma Świętego.

W czwartek po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 adoracja Najświętszego Sakramentu z okazja do spowiedzi św.

W piątek o godz. 18:00 nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa. O godz. 18:30 spotkanie dla młodzieży.

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki, a o godz. 17:00 nabożeństwo ku czci Matki Bożej.

W przyszłą niedzielę przypada Narodowe Święto Niepodległości. O godz. 11:30 msza św. w int. Ojczyzny i z udziałem FZŚ. W tym dniu obecne będą wśród nas relikwie bł. Anieli Salawy, żyjącej w czasie odradzania się niepodległej Ojczyzny, patronki FZŚ, orędowniczki w chorobie i cierpieniu. Po mszach św. będzie okazja do uczczenia jej relikwii.

Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego.

Modlitewna pamięć o zmarłych ma uświadamiać nam ich stałą obecność. Wierzymy przecież w nierozdzielny związek świata żywych ze światem zmarłych. Korzystajmy więc w tych dniach ze skarbca Kościoła, by im pomóc w pełnym zjednoczeniu się z Bogiem.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.