KATEGORIA » Intencje mszalne «

Intencje mszalne 27.09.-4.10.2020

27.09.2020 Niedziela – Dwudziesta Szósta Zwykła

8:00 Zofię Ogrodniczek – gregorianka (27).

Konc.     Za ++ Beatę i Kazimierza Błaszków w rocznice ich śmierci.

10:00 Za ++ Józefę, Antoniego i Mieczysławę Kucharskich.

Konc.     Za ++ Hildegardę i Rudolfa Pawlik.

11:30 W int. dziękczynnej za tegoroczne plony oraz za dar wszelkiej ludzkiej pracy z prośbą, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego.

Konc.     W int. Doroty Guźniczak w ok. 1. rocz. urodzin, jej rodziców, chrzestnych i całej rodziny z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.

Konc.     Za + Iwonę Przykutę w rocz. śmierci.

Sakrament chrztu św.: Lena Gałan, Marcel Mazur, Alicja Ździebło.

17:30 Za + Danutę Fortunę – gregorianka (17).

28.09.2020 Poniedziałek – Wspomnienie św. Wacława, męczennika

7:00 W int. Doroty i jej dziecka o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i obronę przed wszelkim złem.

Konc.     Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (28).

Konc.     Za + Danutę Fortunę – gregorianka (18).

17:30 W int. Katarzyny Legierskiej z ok. 6. rocz. urodzin i chrztu św. z prośbą o potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.

29.09.2020 Wtorek – Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

7:00 W int. Moniki i jej dziecka o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i obronę przed wszelkim złem.

Konc.     Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (29).

Konc.     Za + Danutę Fortunę – gregorianka (19).

17:30 W int. Łukasza Switalla z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski.

Konc.     Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i Matki Kościoła w int. Ojczyzny i Kościoła oraz za żyjących i ++ ofiarodawców.

30.09.2020 Środa – Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (30).

Konc.     Za + Danutę Fortunę – gregorianka (20).

17:30 Za ++ Gintera Prudło na pamiątkę urodzin, żonę Otylię, rodziców, teściów i rodzeństwo z obu stron.

Konc.     Za + Eleonorę Janas – int. od sąsiadów.

1.10.2020 Czwartek – Pierwszy miesiąca – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

7:00 W int. Moniki i jej dziecka o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i obronę przed wszelkim złem.

Konc.     Za + Danutę Fortunę – gregorianka (21).

17:30 W int. naszych biskupów, kapłanów i osób życia konsekrowanego o świętość dla nich, o liczne i święte powołania do służby w Kościele oraz o wieczną radość dla zmarłych – int. od Róż Różańcowych.

Konc.     Za ++ rodziców Wiesławę i Władysława Figiel o łaskę nieba.

Konc.     Za + Karolinę Wrzesień – int. od znajomych.

Konc.     Za + Marzenę Skowron – int. od uczestników pogrzebu.

2.10.2020 Piątek – Pierwszy miesiąca – Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów

7:00 Za + Danutę Fortunę – gregorianka (22).

17:30 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata, parafii i nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych.

Konc.     Za + Krystynę Szubińską w 6 miesięcy po śmierci.

Konc.     W int. zbiorowej:

        W int. błagalnej z prośbą o dobre środowisko wzrastania dzieci i uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki ich dotykają – int. od Róż Różańcowych Rodziców za Dzieci.

        W int. dzieci Ireny i Michała Izydorczyk o światło i dary Ducha Świętego.

        W int. Zuzanny z prośbą o łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla niej i dla jej rodziców.

        W pewnej Bogu znanej intencji.

3.10.2020 Sobota – Pierwsza miesiąca – Dzień powszedni

7:00 W int. członków Róż Różańcowych i ich rodzin, za ++ o wieczną chwałę oraz na wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za krzywdy i zniewagi – int. od Róż Różańcowych.

Konc.     Za + Danutę Fortunę – gregorianka (23).

17:30 Za ++ córkę Anitę Piłat w 15. rocz. śmierci, Marię i Mariana Mazur, Stanisławę i Bronisława Giec oraz Julię Szykułę.

Konc.     Za + Karolinę Wrzesień – int. od znajomych.

4.10.2020 Niedziela – Uroczystość św. Ojca Franciszka z Asyżu, diakona, założyciela trzech Zakonówa

8:00 Za + Danutę Fortunę – gregorianka (24).

10:00 W int. Wacława Krzep z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośba o błogosławieństwo Boże i zdrowie (Te Deum) oraz za ++ Bogdana Krzep i Hieronima Kubica

Konc.     Za + żonę, mamę i babcię Danielę Matkowską w 2. rocznicę śmierci z prośbą o łaskę nieba dla niej.

11:30 Ku czci św. Ojca Franciszka w int. Wspólnoty Franciszkanów z Gliwic oraz członków FZŚ z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i wytrwanie w powołaniu zakonnym.

Konc.     W int. Barbary Kranz z ok. 60. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie.

Konc.     Za ++ rodziców Reginę i Zenobiusza Sysków.

17:30 W int. wnuczki Pauliny Dymowskiej z ok. 20. rocz. urodzin z prośbą o łaski Boże i dary Ducha Świętego na dalszą drogę życia.

Intencje mszalne 20-27.09.2020

Intencje mszalne 20-27.09.2020

20.09.2020 Niedziela – Dwudziesta Piąta Zwykła

8:00 Za + Franciszka Sadowego w 7. rocz. śmierci.

Konc.     Za + Danutę Fortunę – gregorianka (10).

10:00 W int. rodziny Gębarowskich o Błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej i Aniołów Stróżów oraz w pewnej Bogu znanej intencji.

Konc.     Za + Marzenę Skowron – int. od rodziny Wojtasów.

11:30 Za + Michała Woronowskiego, jego rodziców, teściów i Mariana Bielawskiego o łaskę nieba dla nich.

17:30 Zofię Ogrodniczek – gregorianka (20).

21.09.2020 Poniedziałek – Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (21).

Konc.     Za + Danutę Fortunę – gregorianka (11).

17:30 W int. Piotra z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia.

22.09.2020 Wtorek – Dzień powszedni

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (22).

17:30 Za ++ Karinę i Tadeusza Galant.

Konc.     Za + Danutę Fortunę – gregorianka (12).

23.09.2020 Środa – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (23).

Konc.     Za + Danutę Fortunę – gregorianka (13).

17:30 W int. Agnieszki i Piotra Skutnik z ok. 25. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu oraz z prośbą o Jego błogosławieństwo na kolejne lata życia małżeńskiego i rodzinnego.

Konc.     Za + Zofię Milka w 5. rocz. śmierci o łaskę nieba dla niej.

24.09.2020 Czwartek – Dzień powszedni

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (24).

Konc.     Za + Danutę Fortunę – gregorianka (14).

17:30 W int. Heleny i Wiesława Świderskich z ok. 70. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże dla jubilatów i całej rodziny (Te Deum).

Konc.    Za ++ tatę Józefa Dominik na pamiątkę ziemskich urodzin, mamę Wiktorię i pokrewieństwo z obu stron.

25.09.2020 Piątek – Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (25).

Konc.     Za + Danutę Fortunę – gregorianka (15).

17:30 Za + Helenę Legierską w 1. rocz. śmierci.

26.09.2020 Sobota – Dzień powszedni

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (26).

Konc.     Za + Danutę Fortunę – gregorianka (16).

14:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Agnieszka Bartnicka i Michał Ulbrich.

15:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Aleksandra Lesik i Piotr Amsel.

17:30 Za + Bożenę Jabłońską w 30. dzień po śmierci.

27.09.2020 Niedziela – Dwudziesta Szósta Zwykła

8:00 Zofię Ogrodniczek – gregorianka (27).

Konc.     Za ++ Beatę i Kazimierza Błaszków w rocznice ich śmierci.

10:00 Za ++ Józefę, Antoniego i Mieczysławę Kucharskich.

Konc.     Za ++ Hildegardę i Rudolfa Pawlik.

11:30 W int. dziękczynnej za tegoroczne plony oraz za dar wszelkiej ludzkiej pracy z prośbą, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego.

Konc.     W int. Doroty Guźniczak w ok. 1. rocz. urodzin, jej rodziców, chrzestnych i całej rodziny z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.

Konc.     Za + Iwonę Przykutę w rocz. śmierci.

Sakrament chrztu św.: Lena Gałan, Marcel Mazur.

17:30 Za + Danutę Fortunę – gregorianka (17).

Intencje mszalne 13-20.09.2020

Intencje mszalne 13-20.09.2020

13.09.2020 Niedziela – Dwudziesta Czwarta Zwykła

8:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (13).

Konc.      Za + Danutę Fortunę – gregorianka (3).

9:30 W int. dzieci Pierwszej Komunii Świętej, ich rodziców, chrzestnych i rodzin.

11:30 Za + Grzegorza Najder.

17:30 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania.

14.09.2020 Poniedziałek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (14).

Konc.      Za + Danutę Fortunę – gregorianka (4).

17:30 W int. Klaudii i Pawła z ok. 2. rocz. ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże.

Konc.      Za + Helenę Jonda w 30. dzień po śmierci.

15.09.2020 Wtorek – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (15).

Konc.      Za + Danutę Fortunę – gregorianka (5).

17:30 Za ++ Stanisława Dziekana w 4. rocz. śmierci, Tadeusza Zajączkowskiego i ich rodziców z prośbą o łaskę nieba dla nich.

Konc.      Za ++ z rodzin Gut i Trojanowskich.

16.09.2020 Środa – Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (16).

Konc.      Za + Danutę Fortunę – gregorianka (6).

17:30 Za ++ Zofię Juraszek w 3. rocz. śmierci oraz z rodzin Kopiec i Juraszek.

Konc.      Za + Marzenę Skowron – int. od rodziny Michalskich.

17.09.2020 Czwartek – Święto Stygmatów św. Ojca Franciszka

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (17).

Konc.      Za + Danutę Fortunę – gregorianka (7).

17:30 W int. Fryderyka Rekus z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszystkie odebrane łaski i z prośbą o dalszą opiekę Bożą i łaskę zdrowia dla jubilata i całej rodziny oraz za ++ rodziców (Te Deum).

Konc. Za + Stanisławę Ćwiklińską o spokój jej duszy.

18.09.2020 Piątek – Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (18).

Konc.      Za + Danutę Fortunę – gregorianka (8).

17:30 W int. Agnieszki Kijas z ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na kolejne lata życia (Te Deum).

Konc.      Za ++ Elżbietę, Stanisława, Marię, Adama i Irenę Januszewskich.

19.09.2020 Sobota – Wspomnienie św. Józefa z Kupertynu, prezbitera

7:00 W int. o. Bronisława z prośbą o opiekę Matki Bożej i zdrowie – int. od Piotra.

Konc.      Za + Danutę Fortunę – gregorianka (9).

14:00 Sakrament chrztu św.: Piotr Przepaśniak.

17:30 W int. Aleksandry Radzioch z ok. urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie.

Konc.      Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (19).

20.09.2020 Niedziela – Dwudziesta Piąta Zwykła

8:00 Za + Franciszka Sadowego w 7. rocz. śmierci.

Konc.      Za + Danutę Fortunę – gregorianka (10).

10:00 W int. rodziny Gębarowskich o Błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej i Aniołów Stróżów oraz w pewnej Bogu znanej intencji.

11:30 Za + Michała Woronowskiego, jego rodziców, teściów i Mariana Bielawskiego o łaskę nieba dla nich.

17:30 Zofię Ogrodniczek – gregorianka (20).

Intencje mszalne 6-13.09.2020

Intencje mszalne 6-13.09.2020

6.09.2020 Niedziela – Dwudziesta Trzecia Zwykła

8:00 Za + babcię Michalinę i Irenę Nowak.

Konc.      Za ++ Wacława Gozdek i syna Andrzeja o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba.

10:00 W int. dzieci Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej, ich rodziców, chrzestnych i rodzin.

Konc.      Za ++ Pawła Gorzkowskiego w 13. rocz. śmierci, Remigiusza w 1. rocz. śmierci i Tadeusza Kuderskiego w 7. rocz. śmierci o łaskę nieba dla nich.

11:30 W int. Barbary i Grzegorza z ok. 10. rocz. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie.

Konc.      Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (6).

17:30 W int. Marcina Wachel z ok. 40. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie.

Konc.      Za ++ Katarzynę Mucha, Mamę Pelagię Brand i Stefana Nowaka o łaskę nieba.

7.09.2020 Poniedziałek – Dzień powszedni

7:00 W int. Parafian.

Konc.      Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (7).

17:30 W int. Weroniki i Jacka Izydorczyk z ok. 29. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu oraz z prośbą o Jego błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie.

Konc.      Za ++ męża Stanisława, rodziców z obu stron oraz pokrewieństwo.

8.09.2020 Wtorek – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

7:00 Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom.

Konc.      Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (8).

17:30 Za + Mariana Wojtal w 42. rocz. śmierci i żonę Marię oraz rodziców z obu stron.

Konc.      Za + Jana Ćwiklińskiego w 11. rocz. śmierci o wieczną radość w niebie.

9.09.2020 Środa – Wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy, patronki FZŚ w Polsce

7:00 W int. Mateusza Malcherczyka z ok. 12. rocz. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Anioła Stróża.

Konc.      Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (9).

17:30 W int Angeliki i Rafała Chirowskich z ok. 14. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu oraz z prośbą o Jego błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie.

Konc.      Za + Marzenę Skowron – int. od rodziny Kotarskich.

10.09.2020 Czwartek – Dzień powszedni

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (10).

17:30 W int. dzieci, wnuków i prawnuków z okazji kolejnych rocznic urodzin, imienin i ślubów z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, Aniołów Stróżów i świętych Patronów i łaskę zdrowia.

Konc. Za + Bożenę Jabłońską – int. od koleżanek z pracy.

Konc. Za + Marzenę Skowron – int. od rodziny Wojtasów.

11.09.2020 Piątek – Dzień powszedni

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (11).

Konc.      Za + Danutę Fortunę – gregorianka (1).

17:30 Za + Zuzannę Hryniewicz w rocz. śmierci z prośbą o Miłosierdzie Boże dla niej.

Konc.      Za + Marzenę Skowron – int. od Grażyny Listwan.

12.09.2020 Sobota – Wspomnienie Najświetszej Maryi Panny, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej – Patronki Diecezji

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (12).

Konc.      Za + Danutę Fortunę – gregorianka (2).

17:30 Za + Sławomira Gajosa.

Konc.      Za + męża Stanisława Grasza w 1. rocz. śmierci.

Konc. Za + Stanisławę Szuba w 13. rocz. śmierci.

13.09.2020 Niedziela – Dwudziesta Czwarta Zwykła

8:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (13).

Konc.      Za + Danutę Fortunę – gregorianka (3).

10:00 W int. dzieci Pierwszej Komunii Świętej, ich rodziców, chrzestnych i rodzin.

11:30 Za + Grzegorza Najder.

17:30 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania.