KATEGORIA » Wspólnoty parafialne «

Rodzina Młodzieży Franciszkańskiej w Gliwicach

Rodzina Młodzieży Franciszkańskiej

Jesteśmy wspólnotą młodych ludzi, chcących podążać za Chrystusem śladami św. Franciszka z Asyżu. Poznawanie franciszkańskiego charyzmatu realizujemy m.in. przez wspólną modlitwę, lekturę Pisma Świętego, konferencje oraz codzienną pracę nad sobą i osobistą relację z Bogiem. czytaj wiecej »

Najmłodszy ministrant

W czwartą niedzielę Adwentu na mszy św. z udziałem dzieci do grupy ministrantów  przyjęty został nasz najmłodszy kandydat Seweryn Gusta. Przyjęcie to nawiązało do tematyki tegorocznych Rorat, podczas których omawiane były życiorysy świętych. Dzieci dowiedziały się, iż św. Dominik Savio, patron ministrantów, został ministrantem w wieku 5 lat. Podobnie nasz pięcioletni Seweryn, który od kilku miesięcy był sumiennym kandydatem, dziś jest już ministrantem. Na jego gorliwość w służbie ołtarzowi wpływ ma postawa jego brata Dominika. Życzymy braciom ministrantom sumienności w pełnieniu służby przy ołtarzu Pana Jezusa. czytaj wiecej »

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 2012

Dnia 8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Podczas mszy św. o godz. 9:00 grupa Dzieci Maryi odnowiła przyrzeczenia oddania się Matce Bożej. Każda z dziewcząt otrzymała cudowny medalik zawieszony na kolorowej wstążce. Jej kolor odpowiada poszczególnym szczeblom formacji, co w przypadku naszych Marianek zostało uporządkowane. Kilka z dziewcząt nie mogło uczestniczyć w naszej uroczystości ponieważ jako katechumeni – przygotowujący się do sakramentu bierzmowania, biorą one udział w rekolekcjach organizowanych w Górze św. Anny. czytaj wiecej »

Parafialna Rada Duszpasterska

Dnia 18.9.2012 roku odbyło się pierwsze po zmianie Proboszcza Parafii posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Zaprzysiężono jej nowy skład:

o. Tymoteusz Piotr Olsiński OFM, proboszcz parafii, przewodniczący Rady czytaj wiecej »