Najmłodszy ministrant

W czwartą niedzielę Adwentu na mszy św. z udziałem dzieci do grupy ministrantów  przyjęty został nasz najmłodszy kandydat Seweryn Gusta. Przyjęcie to nawiązało do tematyki tegorocznych Rorat, podczas których omawiane były życiorysy świętych. Dzieci dowiedziały się, iż św. Dominik Savio, patron ministrantów, został ministrantem w wieku 5 lat. Podobnie nasz pięcioletni Seweryn, który od kilku miesięcy był sumiennym kandydatem, dziś jest już ministrantem. Na jego gorliwość w służbie ołtarzowi wpływ ma postawa jego brata Dominika. Życzymy braciom ministrantom sumienności w pełnieniu służby przy ołtarzu Pana Jezusa.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.