Archiwum

Ogłoszenia parafialne 7.4.2019

Ogłoszenia duszpasterskie 7-14.4.2019

Przez wiarę w Chrystusa, przez poznanie mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, dojdę do pełnego powstania z martwych.

Dziś rozpoczynają się rekolekcje dla dzieci. W związku z tym witamy s. Tatianę Studentową, Adoratorkę Krwi Chrystusa oraz o. Łukasza Tarnowskiego, Misjonarza Krwi Chrystusa, którzy poprowadzą rekolekcje. Nauki rekolekcyjne odbywać się będą od poniedziałku do środy. Klasy 0-3 o godz. 9:30, klasy 4-8 o godz. 11:00. W środę o godz. 10:30 okazja do spowiedzi św. dla dzieci, a następnie msza św. na zakończenie rekolekcji. O godz. 16:45 Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym.

Dziś do godz. 20:00 w lokalach wyborczych odbywają się wybory do Rad Osiedlowych. Głosować można na maksymalnie 15 kandydatów stawiając znak x przy nazwisku kandydata. Polecamy wybory sumieniu i odpowiedzialności Parafian i mieszkańców dzielnicy. czytaj wiecej »

Intencje mszalne 7-14.4.2019

Intencje mszalne 7-14.4.2019

7.4.2019 Niedziela – Piąta Wielkiego Postu

8:00 W int. Patrycji Wachel z podziękowaniem za sakrament Bierzmowania i z prośbą o łaskę darów Ducha Świętego podczas egzaminów.

Konc. Za ++ Józefa i Henrykę Kibiłda w 5. rocz. śmierci.

10:00 Za ++ żonę Henrykę Serek w 2. rocz. śmierci i mamę Stanisławę Serek.

Konc. Za + Otylię Prudło – gregorianka (7). czytaj wiecej »

Ogłoszenia duszpasterskie 31.3.2019

Ogłoszenia duszpasterskie 31.3-7.4.2019

Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem.

Albowiem w Chrystusie Bóg jedna z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów.

Dziś pod chórem zespół Caritas rozprowadza świece wielkanocne oraz kartki świąteczne. O godz. 16:45 Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym.

W okresie Wielkiego Postu od poniedziałku do piątku o godz. 9:00 dodatkowa msza św. recytowana. Zapraszamy i zachęcamy do pobożności Eucharystycznej w tym czasie. czytaj wiecej »