KATEGORIA » Historia «

Franiszkanie w Gliwcach

Zarys historii franciszkanów w Gliwicach

W archiwum prowincji św. Jadwigi znajduje się szereg dokumentów pochodzących z początku XX wieku potwierdzających wolę ponownego osiedlenia się franciszkanów w Gliwicach. W 1810 roku zmuszeni byli bowiem opuścić tutejszy kościół i klasztor Świętego Krzyża, który wybudowali Bracia Mniejsi z prowincji refomatów z Krakowa. Warto podkreślić, że właśnie z tego klasztoru w 1656 roku na prośbę hrabiego Gaszyna wyruszyli franciszkanie na Górę św. Anny, by objąć opieką duszpasterską pielgrzymów przybywających do łaskami słynącego tam wizerunku św. Anny oraz zamieszkać w przygotowanym dla nich klasztorze. czytaj wiecej »