Ogłoszenia duszpasterskie 9-16.06.2024

Mamy tego samego ducha wiary i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami.

Dziś obecny jest w naszej wspólnocie o. Dolindo Turek OFM. Kapłan wyświęcony w tym roku wraz z czterema innymi współbraćmi naszej prowincji. Dziękujemy jemu za wygłoszone Słowo Boże. Po mszy św. o. Dolindo udzieli błogosławieństwa prymicyjnego, ofiary złożone przy błogosławieństwie przeznaczone są dla neoprezbitera. Wierny przyjmujący z wiarą błogosławieństwo prymicyjne uzyskać może pod zwykłymi warunkami łaskę odpustu zupełnego.

Nabożeństwa czerwcowe od poniedziałku do piątku łączymy ze mszą św. wieczorną, w soboty i niedziele o godz. 17:00.

W poniedziałek o godz. 18:00 Krąg Biblijny.

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna.

W czwartek o godz. 20:00 do 21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. Od godz. 18:00 spotkanie dla młodzieży.

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej.

W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na nasze inwestycje.

Wyrażamy podziękowanie wszystkim, którzy w jaki kol wiek sposób przyczynili się do organizacji i przeżycia uroczystości odpustowej w naszej parafii. Dziękujemy wszystkim tym, którzy obecni byli na mszach św. i za złożone w tym dniu ofiary, które przeznaczone są na wieloraką organizację uroczystości.

Polecamy Gazetkę Parafialną.

Najświętsze Serce Jezusa, poświęcamy Tobie naszą Ojczyznę, miasto, rodziny i nasz samych. Niech rozszerza się wszędzie Królestwo Twoje.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.