WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ.

WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ W PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W GLIWICACH.

W naszej Wspólnocie Parafialnej minął czas działania 5-letniej kadencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Członkowie Rady Parafialnej powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności. Rada powinna odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii.

Członkiem Rady Parafialnej może być wierny zamieszkały na terenie parafii, pełnoletni, bierzmowany, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian. Prosimy o zastanowienie się kto powinien wejść do Rady Parafialnej.
Jednocześnie wdzięczni jesteśmy  dotychczasowej Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, która służyła naszej parafii przez tak długi czas  ponad 5-cioletniej kadencjii w momentach kluczowych dla naszej parafii jak oddanie do użytku nowego kościoła, rozbiórka starego kościoła, zagospodarowanie terenu przykościelnego  nie wykluczając imprez parafialnych jak festyny oraz uroczystości związanych z zmianą naszych współbraci w naszej wspólnocie klasztornej a więc pożegnanie odchodzących i powitanie nowych współbraci oraz prac związanych z wystrojem kościoła jak chociażby naszej drogi krzyżowej oraz wieloraką pomoc w oddaniu do użytku nowego kościoła i klasztoru.
Termin wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej wyznaczamy na przyszłą niedzielę
18  marca 2012 roku.
Karty z wpisanym kandydatem bądź kandydatką należy włożyć do koperty zakleić i wrzucić do urny pod chórem.

KARTY WYBORCZE – SĄ DO NABYCIA PRZEZ CAŁĄ DZISIEJSZĄ NIEDZIELĘ.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.