Życzenia na Boże Narodzenie 2015

Drodzy Parafianie i Goście

Rozświetlony czterema świecami wieniec adwentowy zwiastuje, iż czas radosnego oczekiwania wypełnia się i bliski jest moment objawienia się chwały Bożej w osobie Jezusa Chrystusa narodzonego z Maryi Panny.

Pozostawiamy za sobą kończący się rok oraz Adwent. Był to rok bogaty w wydarzenia a zarazem owocny w łaskę Bożą. To rok 90. rocznicy istnienia naszej parafii, a także Rok Życia Konsekrowanego. Z kolei kończący się Adwent to swoiste rekolekcje przeżywane podczas porannych Rorat. Sięgamy bowiem do korzeni wiary w naszym Narodzie oraz poznajemy moment objawienia się poprzez osobę św. Faustyny Kowalskiej niezgłębionej tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Temu przymiotowi Bożej miłości poświęcony będzie cały rok liturgiczny, aż do Adwentu 2016 roku. Równolegle przeżywamy przeżywamy 1050. rocznicę chrztu Polski 966-1916, wspominając łaskę chrztu św. każdego z nas.

Przygotowaniem do świąt Narodzenia Pańskiego jest niezmiennie Adwent a wraz z nim Roraty. To były wspaniałe chwile. O wczesnych godzinach porannych kościół wypełniał się licznie przybywającymi dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Wszyscy rozbudzeni i otwarci na Boże Słowo oraz spotkanie z Jezusem w Eucharystii. Dziękuję wszystkim, którzy trwali w czuwaniu adwentowym i dzięki którym tak wielu było obecnych. Swoistą radością były śniadania adwentowe gromadzące przy stole nawet do 150 dzieci i młodzieży. Za wkład każdej i każdego z Was w to dzieło niech dobry Bóg wynagrodzi obfitością łask.

Drodzy Parafianie i Goście. Niech zbliżające się święta Narodzenia Pańskiego, na które tak tęsknie czekamy, będą przede wszystkim spotkaniem z Bogiem, który rodzi się pośród nas i dla nas. Niech będzie On dla nas Tym, którego spodziewamy się spotkać: Mądrością, Wodzem, Blaskiem, Słońcem Sprawiedliwości, Królem lub po prostu Emmanuelem, czyli Bogiem z nami. Niech Jego bliskość towarzyszy nam w każdym dniu Nowego Roku Pańskiego 2016. Życzymy Wam wszystkim Bożych i radosnych świąt Narodzenia Pańskiego.

Proboszcz i Duszpasterze.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.