Ogłoszenia duszpasterskie 15.4.2018

Ogłoszenia duszpasterskie 15-22.4.2018

Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.

Dziś Niedziela Biblijna – rozpoczyna się X. Tydzień Biblijny pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I – jak pisze św. Łukasz: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże”. W tym tygodniu zaproszeni jesteśmy do lektury Pisma św., a szczególnie Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Znajdźmy czas na rozważanie Słowa Bożego, choćby w ramach porannej lub wieczornej modlitwy. O godz. 17:00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. O godz. 18:30 spotkanie Bractwa Pisma św.

We wtorek imieniny obchodzi i o modlitwę prosi o. Eliasz. Msza św. w jego intencji o godz. 17:30. Od godz. 16:30-17:30 odbiór strojów komunijnych.

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 16:00 spotkanie ministrantów.

W czwartek po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

W piątek o godz. 18:00 nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa. O godz. 18:30 ostatnie spotkanie rodziców dzieci komunijnych – obecność obowiązkowa. W salkach spotkanie młodzieży.

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki, a o godz. 17:00 nabożeństwo ku czci Matki Bożej. O godz. 8:30 pierwsza spowiedź św. dla dzieci komunijnych.

W przyszłą niedzielę – Dobrego Pasterza – rozpocznie się Tydzień Modlitw o powołania do służby w Kościele. Gościć będziemy diakona Ksawerego z naszego WSD we Wrocławiu.

Polecamy Gazetkę Parafialną oraz Gościa Niedzielnego.

Niech Słowo Boże przenika nasze serca i przemienia je, abyśmy odważnie wyznawali wiarę w Zmartwychwstałego Syna Bożego Jezusa Chrystusa.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.