Ogłoszenia duszpasterskie 29.4.2018

Ogłoszenia duszpasterskie 29.4.-6.5.2018

Boże, który dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw, aby za Jej wstawiennictwem religia cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju.

Dziś o godz. 17:00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. O godz. 18:30 spotkanie Bractwa Pisma św.

We wtorek wspomnieniem św. Józefa Rzemieślnika rozpocznie się miesiąc maj a wraz z nim nabożeństwa majowe, na które zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, w soboty i niedziele o godz. 17:00.

W czwartek – Pierwszy miesiąca – przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski i Głównej Patronki Polski. Na godz. 9:00 zapraszamy na mszę św. w intencji Ojczyzny. O godz. 17:30 msza św. z homilią i komunią św. pod dwiema Postaciami. O 20:00 godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.

W piątek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:00 adoracja i okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej. O godz. 17:30 msza św. za nabożeństwem Pierwszego piątku i majowym. Na ten dzień Biskup Gliwicki udziela dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Korzystającym z dyspensy zaleca się modlitwę w intencjach poleconych przez Kościół.

W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 Godzinki, o godz. 7:00 msza św. w intencji członków Róż Różańcowych i ich rodzin, a następnie modlitwa różańcowa ze zmianą Tajemnic różańca św. Od godz. 8:00 odwiedziny Chorych.

W tym tygodniu nie będzie spotkań grup parafialnych, a kancelaria czynna będzie tylko w piątek w stałych godzinach.

Poszukiwana jest chętna osoba do pomocy w godzinach porannych i przedpołudniowych osobie starszej. Pani mieszka przy ul. Bł. Czesława. Informacje u Proboszcza.

Polecamy Gazetkę Parafialną oraz Gościa Niedzielnego.

Módlmy się w tych dniach, by Maryja, Królowa narodu naszego, wstawiała się za nami u Boga i wypraszała pokój, zgodę i dary Ducha Świętego dla nas i naszych rodaków.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.