Ogłoszenia duszpasterskie 25.11.2018

Ogłoszenia duszpasterskie 25.11-2.12.2018

Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący.

Dziś ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. Oddajemy cześć i chwałę Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. O godz. 17:00 nabożeństwo.

W tym tygodniu odbędą się spotkania dla katechumenów przed sakramentem bierzmowania. We wtorek klasy VI, w środę klasy VII, w czwartek klasy VIII i III Gim.

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna, o godz. 16:00 spotkanie dla ministrantów i Dzieci Maryi. O godz. 18:00 spotkanie Bractwa Pisma Świętego.

W czwartek przypada święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego. Po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.

W piątek biskup gliwicki mając na uwadze dobro duchowe wiernych, którzy w piątek 30 listopada 2018 roku chcą świętować tzw. „andrzejki”, udziela dyspensy od obowiązku zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych wszystkim wiernym przebywającym na terenie diecezji gliwickiej. O godz. 18:00 nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa. O godz. 18:30 spotkanie młodzieży.

W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 Godzinki, o godz. 7:00 msza św. w int Róż Różańcowych i ich rodzin. a następnie modlitwa różańcowa ze zmianą tajemnic różańcowych. Zapraszamy członków Trzech Róż oraz Dwóch Róż, w których modlą się Rodzice za Dzieci. Wciąż brakuje trzech osób do zamknięcia drugiej róży. Serdecznie zapraszamy chętnych do modlitwy za swoje dzieci. O godz. 17:00 nabożeństwo ku czci Matki Bożej połączone z pobłogosławieniem Wieńca Adwentowego i Opłatków Wigilijnych. Szkoła gry na gitarze w salce w klasztorze o godz. 12:15.

Odwiedziny chorych odbędą się w sobotę 15. grudnia. Będzie to okazja do przyjęcia sakramentów z racji Świąt Bożego Narodzenia. Chętnych do jednorazowej wizyty kapłana zgłosić można w kancelarii lub zakrystii.

W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent.

Zwracamy się z prośbą o produkty do śniadań adwentowych dla dzieci: dżemy, nutellę i mleko i dziękujemy za już ofiarowane. Informujemy, że msze św. Roratnie odbywać się będą od poniedziałku do soboty o godz. 6:30.

Dziękujemy za ofiary złożone na ogrzewanie kościoła w kwocie 2702,04 zł.

Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego.

Chryste, Króluj! Chryste, Zwyciężaj! Swoją miłość odnawiaj w nas!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.