Ogłoszenia duszpasterskie 30.6.2019

Ogłoszenia duszpasterskie 30.6-7.7.2019

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, Tyś jest Panem moim.

Dziś kolekta przeznaczona jest na Stolicę Apostolską. Składamy dziękczynienie Bogu za posługę duszpasterską w naszej parafii ojców Eliasza i Lotara i życzymy im obfitości łask Bożych na kolejne lata życia zakonnego i kapłańskiego.

Informujemy, że w okresie od 1. lipca do 31. sierpnia kancelaria czynna będzie tylko w piątki w stałych godzinach, a nabożeństwa piątkowe i sobotnie łączyć będziemy ze mszą św. wieczorną. W niedziele nabożeństw nie będzie.

Wyrażamy podziękowanie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i godnego przeżywania uroczystości i oktawy Bożego Ciała, uroczystości odpustowej oraz Biesiady Rodzinnej. Niech Serce Jezusa będzie dla wszystkich zdrojem łask i błogosławieństwa.

W czwartek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:30 msza św. z homilią i Komunią św. pod dwiema Postaciami. O godz. 20:00-21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

W piątek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej a następnie msza św. z homilią, intencją zbiorową i nabożeństwem.

W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej, o godz. 7:00 msza św. w int. Róż Różańcowych a następnie modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic Różańca św. Wciąż zapraszamy nowych chętnych do włączenia się do wspólnoty Żywego Różańca.

Ekumeniczna Wspólnota „Alleluja” gromadziła się na cotygodniowych spotkaniach w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach przy kościele katedralnym. W spotkaniach modlitewnych Wspólnoty uczestniczyli także katolicy. Odkąd zmieniono miejsce spotkań, Wspólnota nie utrzymuje więzi z Kościołem Katolickim na terenie diecezji gliwickiej oraz z asystentem kościelnym mianowanym przez Biskupa Gliwickiego. Tym samym nie można już zagwarantować, że treści głoszone w ramach działalności Wspólnoty „Alleluja” są zgodne z nauczaniem Kościoła Rzymskokatolickiego.

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną w formacie wakacyjnym.

Niech Bóg prowadzi wszystkich po wakacyjnych drogach i ścieżkach. Nie zapominajmy o mszy św. niedzielnej i modlitwie.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.