Ogłoszenia duszpasterskie 6.10.2019

Ogłoszenia duszpasterskie 6-13.10.2019

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie.

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia…

Dziś zbiórka do puszek na potrzeby diecezjalnej i parafialnej Caritas.

Nabożeństwa różańcowe w październiku: od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, w soboty i niedziele o godz. 17:00.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w październiku od poniedziałku do piątku po nabożeństwie różańcowym do godz. 19:30 dedykowana w int. Ojczyzny.

Przypominamy, że za przynajmniej półgodzinną adorację Najświętszego Sakramentu lub za odmówienie różańca św. we wspólnocie zyskać można odpust zupełny i ofiarować go za siebie lub za zmarłych.

W poniedziałek o godz. 18:00 spotkanie Bractwa Pisma św.

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna, o godz. 16:00 spotkanie dla ministrantów i Dzieci Maryi.

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki. O godz. 16:00 w salce pierwsza nauka dla narzeczonych.

W przyszłą niedzielę przypada Dzień Papieski. Przed kościołem zbiórka do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia – ofiary wspierają zdolne dzieci i młodzież. W tym dniu odbędzie się ostatnie różańcowe nabożeństwo fatimskie. Prosimy o kwiaty do figury Matki Bożej, które można przynieść do popołudnia w sobotę.

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną.

Informujemy, że intencje na rok 2020 będziemy przyjmować od wtorku 15. października. prosimy o rezerwację terminów mszy św. jubileuszowych, urodzinowych i innych okazji rodzinnych.

Niech trwa modlitwa w intencji Ojczyzny i rządzących nią. Prośmy również o dary Ducha Świętego dla nas, byśmy mogli dokonać wyborów dobrych i służących wszystkim rodakom i Ojczyźnie.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.