KATEGORIA » Strona główna «

Dyspensa Biskupa Gliwickiego Jana Kopca

DYSPENSA OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA

WE MSZY ŚWIĘTEJ czytaj wiecej »

Dekret Biskupa Gliwickiego Jana Kopca

W związku z nowymi ograniczeniami wprowadzonymi przez władze Rzeczypospolitej Polskiej

z dniem 25 marca 2020 roku, należy na terenie Diecezji Gliwickiej przestrzegać, do odwołania,

następujących zasad: czytaj wiecej »

Msze św. podczas zagrożenia epidemicznego

Drodzy Parafianie i Goście

W duchu posłuszeństwa Biskupowi Diecezjalnemu, władzom państwowym, które mocno troszczą się o powstrzymanie skutków pandemii oraz dla dobra nas wszystkich, od niedzieli do odwołania zawieszamy celebracje Mszy św. z udziałem ludu.

Przypominamy o udzielonej dyspensie od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św. oraz o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

Zaplanowane intencje mszalne zostaną odprawione w danym dniu przez miejscowych duszpasterzy we Mszach św. bez udziału wiernych.

Kościół nasz będzie otwarty dla wiernych od niedzieli 15. marca od godz. 9:00 do 12:00. W tym czasie będzie okazja do osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy i przyjęcia sakramentu pokuty.

Jednorazowo w kościele nie może przebywać więcej niż 50 osób.

Uroczystości pogrzebowe będą ograniczone do stacji przy grobie na cmentarzu.

Zachęcamy do codziennej modlitwy w łączności duchowej z miejscowymi duszpasterzami, którzy w tych dniach o godz. 20:30 gromadzić się będą na wspólnej modlitwie różańcowej zakończonej Apelem Jasnogórskim.

Zasady obowiązują do odwołania.

Wasi duszpasterze.

Msze święte odwołane, ale kościoły pozostają otwarte dla wiernych

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w dniu 13 marca br., mając na uwadze przede wszystkim dobro społeczeństwa, w łączności z Kościołem w Polsce, z dniem dzisiejszym zarządzam dla Diecezji Gliwickiej co następuje:
1. odwołane zostają planowe godziny Mszy św. we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Gliwickiej. Kapłani będą odprawiać przewidziane Msze św. w kościołach parafialnych lub kaplicach, według wyznaczonych na te dni intencji, jednak bez udziału ludu (sine populo); nakazuję jednocześnie odprawienie jednej Mszy św. każdego dnia do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii; z powodów duszpasterskich udzielam prawa binacji i trynacji.

czytaj wiecej »