Życzenia na Zmartwychwstanie Pańskie 2017

Drodzy Parafianie i nasi Goście.

Chrystus Zmartwychwstał! Ta wieść, która dla chrześcijan jest jednocześnie pozdrowieniem, po raz kolejny przekazywana jest z ust do ust na całym świecie. Zawarta jest w tych dwóch słowach głęboka wiara, bo choć nie widzieliśmy, to przecież wierzymy w fakt zmartwychwstania Chrystusa. Słowa te zawierają również wznoszącą w górę nasze serca nadzieję. Okazuje się bowiem, że śmierć to nie kres i cel naszych dążeń, naszego życia na ziemi. Celem jest ŻYCIE WIECZNE Z CHRYSTUSEM.

W przeżywanie tegorocznych świąt Zmartwychwstania Pańskiego wpisują się w ważne wydarzenia obecne w życiu Kościoła. Szczególnie towarzyszy nam Matka Zbawiciela – Maryja – którą już od 100 lat czcimy w wizerunku z Fatimy. To właśnie tam zwracając się do trojga dzieci usilnie nawoływała do rozważania tajemnic życia Jezusa i Swoich, również tych związanych z bolesną męką, śmiercią na krzyżu i chwalebnym Zmartwychwstaniem oraz do nawrócenia.

W Kościele lokalnym trwamy w dziękczynieniu za 25 lat istnienia Diecezji Gliwickiej. Srebrny Jubileusz był jedną z okazji, by rozpocząć Synod Diecezji. Biskup Jan zaprasza nas wszystkich do tego byśmy się pochylili nad przeszłością, a bardziej nad przyszłością Kościoła, który tworzymy tu i teraz.

Dochodzi do naszych uszu również wiele niepokojących informacji ze świata. Zbyt częste są przecież narastające konflikty międzynarodowe, niepokoje, wojny, akty przemocy czy terroru. Wielu z nas napawa smutkiem podsycana atmosfera nienawiści, buntu czy nieustannego jątrzenia i wprowadzania zamieszania w naszej umiłowanej Ojczyźnie.

Można rzec: jak bardzo podobni jesteśmy my i czasy, w których żyjemy do tych, kiedy to w Jerozolimie Chrystus podjął bolesną mękę krzyżową, umarł za nas a przede wszystkim Zmartwychwstał dla naszego zbawienia, dla wybawienia nas od zepsucia grzechem i od śmierci wiecznej. I dziś czyni to samo dla nas, byśmy już nie żyli dla siebie, dla swoich żądz i pragnień ale dla Tego, Który tak wiele wycierpiał dla nas.

Drodzy Parafianie i Goście. Niech rozważanie zbawczych tajemnic wprowadzi w nasze serca, do naszych rodzin, do naszej Ojczyzny Boży pokój i Bożą miłość, która wszystko zwycięża. Niech wstawia się za nami Najświętsza Maryja Panna Różańcowa. Niech nasze nawrócenie i zwrócenie się ku Zwycięskiemu Zbawicielowi odnawia oblicza nasze i ziemi, na której żyjemy.

Alleluja! Radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Proboszcz i Duszpasterze.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.