Życzenia na Święta Wielkanocne

Życzenia dla Parafian i Gości na święta Wielkanocne Zmartwychwstania Pańskiego

[1]wielkanoc2017

Drodzy Parafianie i Goście.

Przeżywając kolejny raz święta Wielkanocne Zmartwychwstania Pańskiego, stajemy przed Obliczem Żyjącego Pana. Czy rozpoznajemy w Nim Pana naszego życia? Zależy to od tego, jak jest On nam bliski. Zadziwiające, że Maria Magdalena, ta która miłowała Go na sposób kobiety, nie rozpoznała Jezusa w poranek wielkanocny. Nie rozpoznali Go także uczniowie zmierzający do Emaus. Ci, którzy przez trzy lata dzień w dzień Jemu towarzyszyli. Nie rozpoznali Go, a nawet przelękli się Apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku.

Można zapytać: co im przysłoniło obraz Jezusa? Rozpacz? Niewiara? Oczekiwania, które przerosły rzeczywistość Kalwarii i poranka owego Pierwszego Dnia tygodnia? Czy może zawiedli się? Dlaczego nie poznali swojego Mistrza? Nie do końca wierzyli, gdy im mówił, że zmartwychwstanie?

Co mi przesłania prawdziwe spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem? Czy Go rozpoznam? Czy się rozraduję? Czy zapłonę miłością? Rzucę się Jemu do stóp tak, jak Maria Magdalena? Czy wyznam, że Jest Panem i Bogiem jak wyznał Apostoł Tomasz? Jakiego impulsu potrzebuję, który by sprawił, że odtąd On będzie obecny w sercu, w moim życiu, każdego dnia, w każdym oddechu, w każdej Komunii św., w każdym spotkaniu z Jego Miłością Miłosierną.

W Wielki Poniedziałek wstrząsnęła nami wiadomość o płonącej paryskiej katedrze Notre Dame. Ponad 850 lat historii Pierwszej Córki Kościoła, bo tak jest określana Francja. Szok, niedowierzanie, rozpacz, który udziela się nam wszystkim. A jednak dla wielu przyczynek do tego, by na nowo uwierzyć, że On jest najważniejszy, że On jest Bogiem i że tylko On trwa na wieki…

Na co czekam, by pozwolić Panu działać w moim życiu, by zamieszkał i żył w moim sercu?Jaki cud się musi wydarzyć? Jesteśmy świadkami największego cudu: ON Zmartwychwstał i żyje!!! To jest największy z cudów, który promienieje we wszystkich znakach – sakramentach, w których możemy Go spotkać, dotknąć, skosztować w każdej chwili życia. Nie czekajmy na nic więcej…

Życzymy Wam wszystkim i Waszym Rodzinom trwałej radości, mającej swe źródło w spotkaniach ze Zmartwychwstałym Panem. Alleluja! Błogosławionych świąt!

Franciszkanie

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.