Intencje mszalne 1-8.12.2019

Intencje mszalne 1-8.12.2019

1.12.2019 Niedziela – Pierwsza Adwentu

8:00 Za ++ męża Jana Tomczyka, rodziców, teściów, babcie, dziadków, braci, siostrę, bratową i dusze w czyśćcu cierpiące.

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (7).

10:00 Za + Edwarda Borowiec w 10. rocz. śmierci o dar nieba.

Konc. Za + Marię Koczacik – gregorianka (21).

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (26).

11:30 W int. Bogdana Domanowskiego z ok. 85. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu za wszelkie łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia na kolejne lata życia (Te Deum).

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (7).

17:30 W int. Janiny Bartels z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz za + syna Tadeusza i w pewnej intencji.

2.12.2019 Poniedziałek – Dzień powszedni

6:30 W int. Barbary Saciuk z ok. imienin z podziękowaniem Bogu i z prośbą o Jego błogosławieństwo i zdrowie.

Konc. Za + Marię Koczacik – gregorianka (22).

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (27).

17:30 Za + Reginę Urbańską – gregorianka (8).

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (8).

3.12.2019 Wtorek – Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

6:30 Za + Klarę Jabłońską w 30. dzień po śmierci.

Konc. Za + Marię Koczacik – gregorianka (23).

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (28).

17:30 Za + Stefana Michałowskiego w 2. rocz. śmierci o Boże Miłosierdzie i łaskę nieba.

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (9).

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (9).

4.12.2019 Środa – Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy

6:30 Za + Marię Koczacik – gregorianka (24).

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (29).

9:00 Za wstawiennictwem św. Barbary w int. Górników i ich rodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i Jego opiekę w pracy.

17:30 Za ++ męża, ojca, dziadka i pradziadka Józefa Masztalerz w rocznicę urodzin, rodziców z obu stron, szwagra Stanisława i szwagierkę Stanisławę o radość życia wiecznego dla nich.

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (10).

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (10).

5.11.2019 Czwartek – Pierwszy miesiąca – Dzień powszedni

6:30 Za + Marię Koczacik – gregorianka (25).

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (30).

17:30 W int. naszych biskupów i kapłanów oraz za osoby życia konsekrowanego o świętość dla nich, o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za ++ kapłanów o wieczną radość – int. od Róż Różańcowych.

Konc. Za + Jana Niemczyka w 1. rocz. śmierci o dar nieba dla niego.

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (11).

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (11).

6.12.2019 Piątek – Pierwszy miesiąca – Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa

6:30 Za + Marię Koczacik – gregorianka (26).

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (12).

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (12).

17:30 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata, parafii i nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych.

Konc. Za + Janinę Bączyk w 1. rocz. śmierci.

Konc. W int. zbiorowej:

W intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz za Kościół Święty int. od Róż Różańcowych Rodziców za Dzieci.

W int. dzieci Ireny i Michała Izydorczyk o światło i dary Ducha Świętego.

W int. Zuzanny z prośbą o łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla niej i dla jej rodziców.

W pewnej Bogu znanej intencji.

Za ++ Stanisława Kędziora, Jana Zeller, Marię Urla, Janinę i Jana Kaszubińskich.

Za ++ z rodzin Uchrońskich, Pondo, Kubów, Pędziwiatr, Jachimczak, Trzebuniak.

Za ++ z rodzin Jaromin, Wojtczak, Duda, Skrzypiec, Ciołek, Kamuzela.

Za ++ z rodzin Radwańskich, Dobrzańskich, Zubów i Kochańskich.

7.12.2019 Sobota – Pierwsza miesiąca – Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

6:30 W int. członków Róż Różańcowych i ich rodzin, za ++ o wieczną chwałę oraz na wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za krzywdy i zniewagi – int. od Róż Różańcowych.

Konc. W int. Jakuba Gaworek z ok. 10. rocz. urodzin z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę Anioła Stróża.

Konc. Za + Marię Koczacik – gregorianka (27).

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (13).

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (13).

14:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Agnieszka Kuśmij i Kamil Kuśmij.

17:30 W int. Aleksandry z ok. 33. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej.

Konc. Za ++ Zofię Kocielską w 9. rocz. śmierci i Irenę Porębską o łaskę życia wiecznego z Bogiem w niebie.

8.12.2019 Niedziela – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Patronki i Królowej Zakonu Serafickiego

8:00 Za ++ Annę i Helenę Paszkiewicz.

Konc. Za + Marię Koczacik – gregorianka (28).

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (14).

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (14).

10:00 Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w int Dzieci Maryi.

Konc. Za + Helenę Niemczyk w 3. rocz. śmierci.

11:30 Za + Mariana Todor.

17:30 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.