Intencje mszalne 25.10.-1.11.2020

25.10.2020 Niedziela – Trzydziesta zwykła

8:00 W int. córki, synów, wnuków i wnuczki z rodziny Kuchta z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów

Konc.     Za + Teodora Czuga – gregorianka (15).

10:00 W int. Heleny z ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu i z prośbą o Jego błogosławieństwo i potrzebne łaski.

Konc.     Za + Bronisława Kułak w 1. rocz. śmierci, aby dobry Bóg dał jemu łaskę zbawienia.

11:30 Do Opatrzności Bożej i Matki Najświętszej w int. Walerii i Lucjana Mencfel z ok. 60. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie i pokój na kolejne dni życia małżeńskiego (Te Deum).

Konc.     W int. Janiny i Stanisława Polakowskch z ok. 50. rocz. ślubu i 71. rocz. urodzin Janiny z podziękowaniem Bogu i z prośbą o Jego błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatów i całej rodziny oraz o dary Ducha Świętego dla wnuków (Te Deum).

Konc.     W int. Anny i Szymona Pniak z ok. 1. rocz. ślubu z podziękowaniem za miłość wzajemną oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże na kolejne lata życia.

Sakrament chrztu św.: Kuba Oleksiak, Alicja Piofczyk, Maja Pniak.

17:30 Za + Stanisława Bąkowskiego w 6. rocz. śmierci o Miłosierdzie Boże dla niego.

26.10.2020 Poniedziałek – Dzień powszedni

7:00 Za wstawiennictwem MBNP i św. Józefa w int. o. Józefa z prośbą o łaskę zdrowia.

Konc.     Za + Teodora Czuga – gregorianka (16).

17:30 Za + Helenę Jonda – int. od Elżbiety.

Konc.     Za + Jadwigę Choina w 30. dzień po śmierci o łaskę zbawienia.

27.10.2020 Wtorek – Dzień powszedni

7:00 W int. błagalnej do Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, by każde serce, wsparte orędownictwem Maryi Matki, było otwarte na działanie łaski Bożej.

Konc.     Za + Teodora Czuga – gregorianka (17).

17:30 W int. Karola z prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia.

Konc.     Za + Jana Gut o łaskę nieba.

28.10.2020 Środa – Święto świętych Szymona i Judy Tadeusza, apostołów

7:00 W int. Agnieszki i Michała Wojtczak z ok. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu i z prośbą o Jego łaski w życiu małżeńskim i rodzinnym.

Konc.     Za ++ męża Tadeusza Balcerzak, rodziców z obu stron, rodzeństwo, bratowe, szwagierkę i szwagrów z prośbą o pokój ich dusz.

Konc.     Za + Teodora Czuga – gregorianka (18).

17:30 Za + Tadeusza Jedynaka z prośbą o radość życia wiecznego.

29.10.2020 Czwartek – Dzień powszedni

7:00 Za wstawiennictwem MBNP i św. Józefa w int. o. Józefa z prośbą o łaskę zdrowia.

Konc.     Za żyjących i ++ z rodzin Chirowskich i Kozaczek.

Konc.     Za + Teodora Czuga – gregorianka (19).

17:30 Za + Martę Ślęzak.

30.10.2020 Piątek – Dzień powszedni

7:00 Za + Teresę Mencel – int. od Renaty Frölich.

Konc.     Za + Teodora Czuga – gregorianka (20).

17:30 W int dziękczynnej za dary i owoce Ducha Świętego otrzymane w sakramencie bierzmowania oraz z prośbą o wytrwanie w wierze dla bierzmowanych.

Konc.     Za ++ Jadwigę i Jana Jedynaków o Miłosierdzie Boże i życie wieczne.

31.10.2020 Sobota – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

7:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i Matki Kościoła w int. Ojczyzny i Kościoła oraz za żyjących i ++ ofiarodawców.

Konc. Za + Eugenię Wawrzyńską w 30. dzień po śmierci.

Konc.     Za + Teodora Czuga – gregorianka (21).

17:30 W int. Doroty Szmajda z ok. 50. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu oraz z prośbą o Jego błogosławieństwo i potrzebne łaski (Te Deum).

Konc.     Za ++ rodziców Helenę i Stanisława Kosek, dziadków, babcie, siostrę, braci oraz ojców franciszkanów Hilarego, Barnabę, Teofila, Klaudiusza i Nikodema.

1.11.2020 Niedziela – Uroczystość Wszystkich Świętych

8:00 Za ++ Tadeusza Stasica i rodziców z obu stron.

Konc. Za + Teodora Czuga – gregorianka (22).

10:00 W int. Parafian.

11:30 Za ++ Jana Kwiatkowskiego, rodziców Marię i Józefa Gut, Wiktorię i Aleksandra Kwiatkowskich, siostry, braci, szwagrów i pokrewieństwo z obu stron.

17:30 Za + Krystynę Machlus o łaskę nieba.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.