Dokumenty do Sakramentów świętych

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i pogrzebu katolickiego

            CHRZEST ŚWIĘTY

 • Akt (odpis) urodzenia dziecka z USC
 • Wypełniony formularz-chrztu
 • Zaświadczenia dla chrzestnych z parafii ich miejsca zamieszkania
 • Pozwolenie proboszcza na chrzest poza parafią miejsca zamieszkania – w przypadku kandydata spoza tutejszej parafii

            PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 • Metryka chrztu
 • Pozwolenie proboszcza na przygotowanie i sakrament poza parafią miejsca zamieszkania – w przypadku kandydata spoza tutejszej parafii

            BIERZMOWANIE

 • Metryka chrztu
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu na spotkania przygotowujące do bierzmowania – dotyczy klas VI, VII i VIII
 • Pozwolenie proboszcza na przygotowanie i sakrament poza parafią miejsca zamieszkania – w przypadku kandydata spoza tutejszej parafii

            MAŁŻEŃSTWO

 • Metryki chrztu narzeczonych z zaznaczonym sakramentem bierzmowania (nie starsze niż 3 miesiące)
 • Dowody osobiste
 • Zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego
 • Świadectwa ukończenia katechizacji
 • Zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
 • Dane osobowe świadków sakramentu małżeństwa
 • W przypadku ślubu wyłącznie kościelnego akt małżeństwa z USC
 • W przypadku powtórnego ślubu akt zgonu współmałżonka z USC
 • Pozwolenie proboszcza na przeprowadzenie rozmów kanonicznych i sakrament poza parafią miejsca zamieszkania – tylko w przypadku, gdy obydwoje narzeczeni są spoza tutejszej parafii

            POGRZEB KATOLICKI

 • Akt zgonu z USC
 • Zaświadczenie o udzielonym sakramencie chorych lub wiatyku
 • Pozwolenie proboszcza na pogrzeb poza parafią miejsca zamieszkania – w przypadku zmarłego spoza tutejszej parafii
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.